Тълкувания на думата "врата"

  До каква степен разпознаваме логическото съдържание на думите и осъзнаваме ли колко разнообразен и благозвучен е родния ни език?

   Ежедневно сме свикнали да влагаме определен смисъл на дадена дума в конкретна ситуация, без в този момент да се замисляме за другите нейни значения.  А всъщност българският език е толкова разнороден и изпъстрен със звуци, мелодичен и богат на словесност.

   Щом чуят думата, мигновено повечето хора си представят интериорни врати, входна или изобщо някаква.И не грешат. Защото това е най-разпространеното значение на тази дума.

 Има обаче и други нейни смисли. Например интересен факт е, че на територията на България, в община Асеновград,област Пловдив се намира родопското село Врата. В този планински район, западно от селото, извира река Голяма Сушица. Което ни показва, че ако за някои думата "Врата" има смисъл на влизане и излизане от дадено пространство, за други тя обозначава тяхното родно място или местоживеене.

33

 

   Дотук установихме две значения. Най-разпространеното и логично значение, а именно - приспособление, което служи аотваряне и затваряне на отвор със стена или ограда, през който се влиза и излиза. И второ - наименование на географска местност.

   Освен горните тълкувания се среща и още едно, което се използва в някои спортни игри /футбол, хокей, хандбал/ като умалителното "вратичка" или множествено число "вратички". В този случай това е вертикална рамка, разположена в тясната част от игрището, където се вкарва топката.

  Друго тълкувание е преносното значение на израза "влизам от задната врата". Което показва постигане на нещо по нечестен начин.

   Следват няколко интересни съждения, които биват използвани:

  • "При закрити врата/врати" - има приложение за съдебно дело, завещание, заседание, където не се допускат външни лица.
  • "Намирам/ търся вратичка" пък означава, че се търси начин да се постигне определено нещо, като се заобикаля установения ред.
  • "Посочвам вратата" /на някого/ - неучтиво и грубо изгонвам някого от това помещение /разговорно/.

Колко разнолик е нашият език! Колко богат на писменост и говор!