Фън Шуй за дома – интериорни врати
couch 447484 1920 1

Фън Шуй за дома – интериорни врати

В традиционното българско строителство малките къщи обикновено имат само една входна врата. Ако има и заден вход или врата към задна веранда, тогава неблагоприятното положение е от входната врата да се вижда директно задната, защото “ци” влиза пред едната и веднага излиза през другата, без да остава в къщата.

Във фазата на проектирането нещата са оправими, но ако се нанасяте в построена къща, възможностите са ограничени. В този случай Фън Шуй прилага един принцип за корекция, който се свежда до израза: ” Това, което не се вижда, не съществува”. Интуитивната универсалност на това средство за хармонизация на средата е разбрана от най-малките – децата – които се спасяват от нощните кошмари и въображаемите чудовища, като се завиват презглава. В разглеждания от нас случай трябва да се постави непрозрачна преграда – плътна завеса, допълнителна интериорна врата, пластична декоративна решетка и др.

Добре е да се сложи допълнителна вътрешна врата в дълъг коридор, по чиито стени има над три врати в една линия. За учреждения и офиси това може да не се прави, а се следи дали вратите по срещуположните стени са точно една срещу друга. Разминаването довежда до конфликтни ситуации, затова Фън Шуй препоръчва да се сложи по едно огледало до всяка врата за постигане на симетрия или да се избере друго решение. Всъщност, огледалото е често използвано средство за корекция, когато някоя врата не е на мястото си. То трябва да се сложи на вратата на банята или тоалетната, ако те са в края на коридор, защото иначе “ци” ще “забърза” по коридора и ще “излезе” по отточния канал. Огледалото кара вратата да “изчезне” и тогава “ци” се “връща” обратно отразена и “остава” в дома. Такива врати трябва да се държат винаги затворени.

По същия начин трябва да се постъпи, ако спалня с баня и тоалетна са обособени в група “нощ” и вратата на спалнята е срещу вратата на банята или тоалетната. Ако банята или тоалетната е на неподходящо място в цялостното разпределение на къщата /например в центъра, а архитектът не е чувал за принципите на Фън Шуй/, добре е да се сложат огледала отвътре на вратата и дори по останалите стени. Така всичко “изчезва”, а пространството изглежда уголемено, т. е. има повече място за движението на “ци”.

Вратите имат принципното предназначение за разделят функционално помещенията и да изолират от шум, светлина и миризми /освен специалните врати – за лаборатории, трезори, укрития и др. /, затова е добре да си стоят затворени. Тогава теглото на вратата се предава на пантите, които натоварват касата в равнината на стената, а това е посоката, в която тя е най-здрава. Обратният случай е, когато една врата стои непрекъснато отворена на 90 градуса. Тогава натоварването от крилото е перпендикулярно на равнината на стената и това променливо въздействие натоварва касата и довежда до напукване на мазилката около нея, защото доскоро майсторите уплътняваха пространството между зида и касата със стари вестници.

Днес обаче, в масовото строителство се използва монтажна пенополиуретанова пяна. В българските жилища рядко има такова изобилие от стаи, че някоя от тях да не се използва дълго време и да стои затворена. Ако все пак у дома има такава стая, Фън Шуй препоръчва да отваряте вратата и прозорците, да проветрявате, защото “ци” не “обича” застоялия въздух. Здравето на дома е пряко свързано със здравето на обитателите му. Ето защо трябва да се огледат внимателно вратите : да се провери боята, изправността на бравите и дръжките, здравината на мазилката около касата, да се гресират пантите и т.н. Всичко това ще помогне на “ци” да “остане” в дома и да му донесе благоденствие и хармония, а това една от целите на Фън Шуй.