Пожароустойчиви врати

Пожароустойчиви врати

Различните видове пожароустойчиви врати служат за преграждане на пространството между две помещения в случай на възникване на пожар и за възпрепятстване разпространението на огъня в съседното помещение.

Какво трябва да знаете при избора на пожароустойчива врата? Различните класове пожароустойчиви врати (противопожарни врати) осигуряват надеждна противопожарна защита на помещенията в комбинация с атрактивен външен вид. Конструкцията на този вид врати е тип „сандвич“. Изработени са от два листа ламарина с допълнителни усилващи профили между тях.  Вътрешното пространство на противопожарните врати е запълнено със специална пожароустойчива каменна вата с голяма плътност. Тристранно, в местата на контакт между крилото на противопожарната врата и касата, допълнително се полага самонабъбващ уплътнител.

Пожароустойчивите врати се състоят от ъглова каса, в която е вградено набъбващо при пожар уплътнение и крило. Крилото на вратата представлява двустранен корпус от поцинкована стомана, запълнен с термоизолационен материал и боядисан със специално покритие. Дръжката от нагряваната страна също трябва да е пожароустойчива. Вратите могат да бъдат плътни , остъклени , стъклени , плъзгащи , вертикални , дървени в стандартни и нестандартни размери. Когато търсите пожароустойчива врата, попитайте дали същата притежава сертификат за издържливост съгласно българските и европейски изисквания. Това е стандарт UNI 9723 за пожароустойчивост. Стандартът UNI 9723 гарантира колко е пожароустойчива една врата.

Съществуват различни класове на пожароустойчивост REI30 REI60, REI90, REI120. Иначе казано, вратите запазват за определено време: R – (resistance) – механическата си устойчивост; E – (emission) – не пропускат продуктите на горенето; I – (insulation) – изолират помещението от температурата на пожара. Сертификатът за типово одобрение по REI 30, 60, 90, 120 е способността на даден продукт, при пожар да запазва тези характеристики за определено време: 30, 60, 90 или 120 минути.  Не бива да се прави компромис в цената при избирането на такъв вид врата. Спестяването на някой лев при покупката на пожароустойчива врата може да доведе до сериозни последствия за обекта свързани, както със загуба на имущество, така и с човешки жертви.