Вратата на богинята
vratata na boginqta

Вратата на богинята

Вратата на богинята при село Бузовград е древно светилище от времето на късния енеолит и началото на бронзовата епоха. Разположено е по северните склонове на Сърнена Средна гора, общ.Казанлък. В близост до мегалита на изток се намира римската крепост Бузово кале. Работи се по задачата мегалитът над Бузовград да придобие статут на паметник с национално значение, който да бъде популяризиран като „Българският Стоунхендж“.

Врата на БузовградВратата на богинята, както е наричана още от древни времена, представлява скална група, в която чрез изсичане е обособен отвор с височина около 1,80 m. Изграден е така, че Слънцето попада в „прозореца” при залез.

Той се състои от два хоризонтално разположени каменни блока, имащи за своя основа два такива, които са част от основната скала на масива. На хълма са разположени множество скални структури като т.нар. „трон“ и „жервеник“ в съседство на изток. Археолозите определят, че съоръжението е използвано още от населението обитаващо българските земи преди траките, а по-късно е наследено от самите траки. Вероятно мегалита е изграден в периода 1800 – 1600 г. пр.н.е. Според предположения на археолозите в околността трябва да съществува древен некропол, но досега такъв не е открит. В близост до Слънчевата врата се намира друго скално образувание наречено „Бащин камък“. Според древната религия и вярвания на траките, изгревът на слънцето символизира раждане, а залезът – смърт и отвъдния свят на мъртвите. Поради тази причина мегалитът вероятно символизира „Врата към отвъдното”. Предполага се, че е използван при култови ритуали и погребения на тракийски аристократи и жреци.

Основното предназначение на съоръжението е това да поддържа календара на траките. Смята се,че мегалитът е използван от древните народи за измерване на продължителността на астрономическата година и на годишните сезони. Това било възможно, защото слънчевите лъчи при залез, в деня на Лятното слънцестоене 21 юни), минават точно през отвора, оформен от каменните блокове, и падат на отсрещната скала. През 2005 г. към мегалита „Вратата на богинята” е изградена екопътека. В центъра на селото има указателни табели, които водят на юг в посока към село Средногорово. Веднага след края на селото се завива в ляво. Пътят навлиза в гориста местност и продължава около три километра. През 2011 г. пътят до „Слънчевата врата” става достъпен и за автомобили.