You are currently viewing Тълкувания на думата “врата”

Тълкувания на думата “врата”

Ежедневно сме свикнали да влагаме определен смисъл на дадена дума в конкретна ситуация, без в този момент да се замисляме за другите нейни значения.  А всъщност българският език е толкова разнороден и изпъстрен със звуци, мелодичен и богат на словесност.

Щом чуят думата, мигновено повечето хора асоциират интериорни врати, входна или друг тип позната на тях врата. Разбира се, не грешат, защото това е най-разпространеното значение на тази дума.

Има обаче и други нейни значения. Например интересен факт е, че на територията на България, в община Асеновград, област Пловдив се намира родопското село Врата. В този планински район, западно от селото, извира река Голяма Сушица. Което ни показва, че ако за някои думата „врата“ има смисъл на влизане и излизане от дадено пространство, за други тя обозначава тяхното родно място или местоживеене.

Друго значение думата има в спорта. Замислете се за вратите във футбола, ханбала или хокея, те по нищо не приличат на тези, за които първоначално се сетихте.

Думата има и преносен смисъл. Първият от тях е, когато се каже, че човек използва „задната врата“, за да постигне нещо по нечестен начин. Подобно смислово значение има и израза „вратичка в закона“, с тази разлика, че тук се посочва заобикаляне на правилата, без непременно това да е нарушение, а по-скоро е пропуск в установените правила. Какво ще кажете ако чуете, че Ви се „посочва вратата“? Всеки, който знае български език, ще се досети, че определено става въпрос, че Ви гонят от дадено място. Сещаме се и за още един израз, който е често използвам в съдебната система, за дело, което се гледа „при затворени врати“, или, че при него е има забранен достъп на външни лица. В духовен смисъл „вратата“ символизира и преход от едно състояние към друго. Например, „отворих врата за любовта“ или „отворих врата за ново начало“.

Ето, колко е богат езика ни! А Вие сетихте ли се за още значения?