You are currently viewing Поддръжка на интериорните врати

Поддръжка на интериорните врати

Вратите са едни от най-важните неща в дома или офиса Ви независимо, дали е входна или интериорна врата. Когато интериорните врати се поддържат и обслужват, това оказва влияние на това, че ще бъдат експлоатирани в по-дълъг период от време.

В статията ще Ви дадем подробна информация за поддръжката на Вашите интериорни врати:

Поддръжка на интериорните врати

Първото и много важно нещо, което ще споделим с Вас е, че трябва периодично да почиствате интериорните врати, за да им се съхрани безупречната визия за по-дълъг период от време. Желателно е да се почистват с памучна или микрофибърна кърпа, само намокрена с хладка вода – това ще им бъде достатъчно. Ако почиствате вратите със силен препарат, има вероятност да се наруши цялостното покритие на вратите.

Интериорните врати и техните елементи трябва веднъж месечно да се смазват за правилно функциониране:

  • Патрон;
  • Дръжки;
  • Панти;
  • Брави.

Интериорните врати ще започнат неправилно да функционират, заради сухота и триене на определени елементи. Смазването е най-правилният и безпогрешен метод, което Ви гарантира дълга употреба и изправност, ако се извършва минимум един път в месеца.

Дръжка

Дръжката се смазва чрез впръскване в бравата и по-точно в основата, като се натиска дръжката.

Патрон

Смазване на патрон се прави, като се впръсква в отвора на ключалката.

Панти

Пантите са скрити при интериорните врати или изцяло видими и е много важно правилното им третиране. Когато пантите са скрити най-напред трябва с прахосмукачка да се почистят пантите и след това да се смажат. Нанасянето трябва да бъде много внимателно през оставения фабричен отвор, от горната страна на пантите между отделните елементи, така че смазочното масло да достигне до вътрешността на пантата.

Поддръжка на интериорните врати впръскване на смазочна течност

Периодично е желателно да се регулират и натягат винтовете на пантите, за да се избегне увисване на крилото. Необходимо е също периодично да се затегнат много внимателно пантите, ако има разхлабване на крепежните елементи, но без да се използва сила. Необходими стандартни инструменти са кръстата отвертка и шестограмни ключове, като не се искат почти никакви специални практически умения.

В най-кратък срок след монтажа на интериорната врата трябва задължително да се изгради праг, защото Г-образната лайсна е профил, който при настъпване може да доведе до изкривяване и оттам до напрежение при затваряне.

Уплътнения

Има два вида уплътнения трайно фиксирано и регулируемо. При регулируемото уплътнение, изваждането не би следвало да се приема за монтажен проблем. При тези уплътнения целта е да бъдат по-лесно подменяни. Ако се появи стърчене на уплътнението, е желателно да бъде притиснато към фабрично оставения канал на касата, за да се избегне скъсване или смачкване на уплътнението.

Первази

Декоративните первази се инсталират във фабричния нут на касата без да бъдат лепени и трайно фиксирани към нея. Това се прави с цел, ако при евентуално нараняване се налага да бъдат подменени единствено те, без опасност да се нарани касата, което би довело до подмяна на цялата каса. Ако первазът излезе от касата, трябва да се натисне към стената, за да влезе във фабричния нут, без да се употребява груба сила.

Интериорни врати със стъкло

Интериорните врати, които са със стъкло и не са трайно фиксирани и движението им не би следвало да се приема за проблем. При налагането на смена на стъкло целта е да бъдат подвижни, за да е по-лесна подмяната.

Важно

Когато се поставят препятствия, които затрудняват нормалната функция на крилото в посоката на движение, по която тя се отваря напълно за всички предлагани видове интериорни врати. В повечето случаи възникналите впоследствие несъответствия, не подлежат на ремонт и водят до цялостната смяна на вратата. Получава се усукване на крилото и касата, нараняване на повърхността на интериорната врата, отлепяне на касата от зида, изкривяване на пантите и още куп други проблеми могат да изникнат в следствие на препятствие затрудняващо движението на крилото.

Когато не се спазват инструкциите за експлоатация и правилна поддръжка на интериорната врата, може да Ви бъде отказано гаранционно обслужване.