Посоки на отваряне на входните врати
posoki na otvarqne

Посоки на отваряне на входните врати

В българското законодателство  е казано, че за безопасност при пожар и аварии входната врата, трябва да се отваря по посока на пътя от където е аварийния изход или казано по друг начин навън.В същия член, но в друга алинея се казва, че ако в жилището живеят под 15 човека се разрешава входната врата да се отваря обратно на посоката на маршрута на евакуация т. е. навътре.

Това позволява да се произвеждат  входни врати, които се отварят и в двете посоки – навътре и навън. Ако в проекта на сградата не е изрично отбелязана посоката на отваряне решението може да се вземе  от собствениците на апартамента, на  къде ще бъде по-удобно и комфортно  да се отваря външната врата на жилището. Друго мнение е, че вратата трябва да се отваря навътре, за да не възпрепятства свободното ползване на общите помещения от живеещите в сградата. Но трябва да се помисли и за отварянето на вътрешните врати за да не са в противоречие с входната врата. За интериорните врати отваряемостта е към помещението, като се спазва правилото тя да се отваря към най-близкостоящата перпендикулярна стена. Вратите на баните е препоръчително да се отварят навън. Добре е всички тези критерии да се обмислят и приложат в конкретния случай на клиента.

За не санирани жилища, особено панелените блокове като съвет може да бъде входните врати да се отварят навън. Понеже студения въздух, който нахлува през старите дограми във входа попада много лесно през врати без уплътнения в коридора на апартамента и температурата пада. При подобни апартаменти – входна врата, която се отваря навън е за предпочитане, защото когато вятъра навлезе в стълбището, се създава течение и входната врата на апартамента, бива избутвана навътре, така се получава добро уплътнение и студа остава пред вратата. Ако врата се отваря навътре – напрежението е голямо и го няма този ефект.

Ето и няколко указания как се определя посоката на отваряне. За това дали вратата е дясна или лява ще Ви помогне като застанете пред жилището и се огледате за позицията на дръжките и пантите:

  • когато дръжката е от ляво, а пантите от дясно-вратата е дясна;
  • когато дръжката е от дясно, а пантите от ляво-вратата е лява;
  • когато сте застанали пред  вратата, вън от жилището и тя се отваря навътре-вратата е отваряща се навътре;
  • когато сте застанали пред  вратата, вън от жилището и тя се отваря навън-вратата е отваряща се навън.

За някои хора е по-лесно, да определят посоката на отваряне, спрямо ръката която използват за да отворят вратата.Ако Вие не сте от тях не пречи да се допитате до запознатите лица. Така входните врати са: дясна/навън, дясна/навътре, лява/навън и лява/навътре.

Използването на тези указания е полезно при малки и тесни жилища.Съобразете особеностите на дома и с отварянето на вратите и преминаването през малките помещения, ще е по- комфортно и удобно за всички.