You are currently viewing Посоки на отваряне на входните врати

Посоки на отваряне на входните врати

В българското законодателство  е казано, че за безопасност при пожар и аварии входната врата, задължително е нужно да бъде сложена така, че посоката ѝ на отваряне да бъде идентична с тази на евакуация. В същия член, но в друга алинея е отбелязано, че ако в жилището живеят под 15 човека е допустимо, входната врата да се отваря в обратната посока – навътре.

Това позволява да се изработват входни врати, отварящи се в двете посоки. Ако в проекта на сградата не е изрично отбелязана посоката на отваряне, решението може да се вземе от собствениците на апартамента. Разбира се, тогава най-доброто и удачно, е да се избере удобството и комфорта. Друго, което не е за подценяване – пространството на междуетажната площадка. То обикновено е тясно, затова се мисли и в друга посока, която да осигури достатъчно място за преминаване.

От страна на собствениците стои и казуса за отварянето на вътрешните врати, така, че да не са в противоречие с входната врата. Те в повечето случаи са са с отваряемост към стаите, спазвайки неписано правило, да се отварят до най-близката стена, която е разположена перпендикулярно. Но, както се досещате има винаги изключения и те включват вратите към бани и тоалетни. Добре е всички тези критерии да се обмислят и приложат в конкретния случай на всеки от клиентите.

При жилища, особено панелните блокове, които не са санирани, като практичен съвет може да се приеме, вратите да се отварят към общите части. Понеже студеният въздух, който нахлува през старите дограми във входа, попада много лесно през врати без уплътнения в антрето на жилището. Тогава общата температурата там пада рязко. Именно, затова при такива апартаменти – входните врати, с посока на отваряне навън са за предпочитане. Теченията проникват по-безпрепятствено през врати, отварящи се навътре, защото те биват избутвани от вятъра съвсем естествено в същата посока. Докато в другия случай, има някакво съпротивление и студа остава пред входа.

Указания, определящи по-лесно каква е посоката на вратата Ви

За това дали вратата е дясна или лява ще Ви е от много голяма помощ, да застанете пред жилището и да се огледате за позицията на дръжките и пантите:

  • когато дръжката е от ляво, а пантите от дясно-вратата е дясна;
  • когато дръжката е от дясно, а пантите от ляво-вратата е лява;
  • когато сте застанали пред  вратата, вън от жилището и тя се отваря навътре-вратата е отваряща се навътре;
  • когато сте застанали пред  вратата, вън от жилището и тя се отваря навън-вратата е отваряща се навън.

За някои хора е по-лесно, да определят посоката на отваряне, спрямо ръката, която използват, за да отворят вратата. Ако Вие не сте от тях не пречи да се допитате до запознатите лица. Входните врати се определят като: дясна/навън, дясна/навътре, лява/навън и лява/навътре.

Използването на тези указания е полезно при малки и тесни жилища. Съобразете особеностите на дома и отварянето на вратите и преминаването през малките помещения, ще е по-комфортно и удобно за всички.